TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

55. utgåve     |     26. januar 2023     |    VEKAS POESIMELDING

Denne veka melder Krabben Ivar Orvedals mangslungne verk Mantra contra mantra – som består av diktbok, CD og plakat. Og når ein står framfor den fleirfaldige forma og det fleirmediale til Mantra contra mantra, kan det verke som om alt for Ivar Orvedal er eit potensielt partitur for ei verkeleggjering i ei anna form. Det er ikkje berre slik at teksten på papiret blir lyd, men lyd blir tekst, til skriftbilete, til taus tyding – og til bok som faldar seg ut lik kronblad. 

54. utgåve     |     19. januar 2023     |    BOKMELDING

Pedro Carmona-Alvarez skriv nyskapande og biletrike dikt, men i diktboka Dobbeltliv klarer han i større grad å invitere lesarane inn, ifølgje Krabbens meldar Fredrik Hagen. I Dobbeltliv er det å vere seg sjølv ei løgn. Menneska er slett ikkje så enfaldige. «I stedet trekkes dobbeltlivet frem som et alternativt ideal fordi dobbeltlivet nettopp representerer alt det andre: Å leve et dobbeltliv er å anerkjenne at man er mangfoldig, selvmotsigende og kanskje ikke én i det hele tatt», skriv Fredrik Hagen. 

53. utgåve     |     29. desember 2022     |    BOKESSAY

Den sitrende gleden over å bølge fra linje til linje

Utgangspunktet for bokessay til Freddy Fjellheim er samleutgjevinga av den amerikanske poeten Jorie Grahams fire siste diktbøker, (TO) THE LAST (BE) HUMAN (2022). Dei fire bøkene blir også sett i lys av den komande boka, TO 2040, som essayforfattaren har hatt tilgang til og kommenterer.

52. utgåve     |     8. desember 2022     |     PODKAST

Poesien møter poesikritikken

Kva moglegheiter og fallgruver finst i poesikritikken? I kva grad skil poesikritikken seg frå romankritikken? Korleis bør poesikritikken vere? Desse spørsmåla freistar Krabbenpodkasten med Ingrid Nielsen, Sindre Andersen, Espen Grønlie og ordstyrar Katrine Heiberg å undersøke. 

Besøk Krabbenarkivet

Besøk gjerne Krabbenarkivet. Her ligg alle bokmeldingar, essays og lydfiler som har vore publisert på Krabben. Nye tekstar og lydfiler blir fortløpande lagt til arkivet. 

 

 

 

ANNONSE

Krabbens Årskalender for lyrikk til sals

 

Årskalender for lyrikk 2022 kan tingast via Tekstallmenningen eller på Krabbens nettside.