TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

116. utgåve     |    20. juni  2024     |     POESIMELDINGAR

Poesisommar

Krabbens siste utgåve før sommarferien inneheld to ferske poesimeldingar: Helge Torvund har meldt den nye boka til Göran Sonnevi (f.1939) som heiter Där allt är kontrapunkt tid. Og Espen Grønlie har skrive om Folketelling av Markus Midré.

Krabben oppmodar lesarane til å ta ein kikk i det rikhaldige Krabbenarkivet i laupet av sommaren. Kva med å slappe av i fluktstolen til lyden av Arild Vanges fine essaytekst om gjendiktingsarbeidet?

Krabben er attende med nye bokmeldingar, artiklar og essay 15. august.

Ha ein god sommar!

116. utgåve     |    20. juni  2024     |     POESIMELDING

«Sett dem i en antologi for videregående skole», skriver Espen Grønlie om noen av dikta i Folketelling av Markus Midré. Det politiske går igjen i Markus Midrés nye diktsamling, men bare i antydnings form. Skildringene av eget liv kretser rundt noe uavklart. Det er som om vi får ta del i poetens forsøk på å erindre, på å mane fram fortidens verden, påpeker Espen Grønlie i poesianmeldelsen på Krabben denne uken. 

116. utgåve     |    20. juni  2024     |     POESIMELDING

Göran Sonnevi set i Där allt är kontrapunkt tid saman dei mest grusame hendingar ute i verda med det vakre som omgir oss i naturen, slik at «kontrapunkt» i tittelen viser til korleis mange ulike inntrykk er til stades samstundes, skriv Helge Torvund i vekas poesimelding på Krabben. 

115. utgåve     |    13. juni  2024     |     ESSAY

Jeg kjente det på meg at de poetiske setningene som drev meg, begynte å si det jeg ikke visste, begynte å vise meg et menneske jeg ikke kjente, skriver Arild Vange i dette essayet som handler om gjendiktingsarbeidet og hvordan gjendiktingsarbeidet vever seg inn i det egne forfatterskapet, og omvendt.

114. utgåve     |    6. juni  2024     |     POESIMELDING

Det er ikkje så lett å setja ord på kva det er som er songpoeten Lars Saabye Christensens særpreg, men det er lett å kjenna att. Det har noko med måten å bruka språklege bilete på, og det har med frasering og rytme å gjera, den underlege blandinga av inderlegheit og det ironiske, skeive smilet iblanda blues og surrealisme, Beatles og engelske nonsensvers, skriv Helge Torvund som har meldt Lars Saabye Christensens Blues for en av de dagene for Krabben. 

113. utgåve     |    30. mai  2024     |     POESIMELDING

Mellom permene på antologien Alltid samme snø, alltid samme grense står tekstene både på bokmål, nynorsk, svensk og på en mikstur av disse språkene. Tekstene av de unge norske og svenske forfatterne spriker i alle retninger, men som et nybrott av en språklig hybrid er boka spenstig, skriver Espen Grønlie i ukens Krabben-anmeldelse. 

112. utgåve     |    23. mai  2024     |     MELDING AV TIDSSKRIFT

Nina Goga har meldt eit italiensk poesitidsskrift for barn og unge for Krabben, Junior Poetry Magazine (Periodico letterario per giovani poeti). Det første nummeret av tidsskriftet blei utselt i laupet av ein månad og trykt i to nye opplag. Dette fjerde nummeret handlar om rimet – og tek blant anna opp spørsmålet om korleis rimet kan gjendiktast på eit anna språk. 

111. utgåve     |    16. mai  2024     |     POESIMELDING

Denne veka har Stefano Modeo meldt ei italiensk diktbok for Krabben, nemleg boka Atlante di chi non parla (Atlas over dei som ikkje snakkar) av Maddalena Lotter. Økologi, naturtap og natursorg er relevante stikkord i møte med desse dikta. Modeo skriv: «Ein sterk og uunngåeleg maktesløyse i møte med tidas uhyrlegheit går gjennom desse tekstane der det berre er ihugkominga som tillét rørsle.»

110. utgåve     |    9. mai  2024     |     POESIMELDING

Ifølge redaktørene for den nye antologien Ny amerikansk poesi 2, Rune F. Hjemås og Mathias R. Samuelsen, bidrar poesien til en politisering av kulturen i dagens USA. Men er det så sikkert at poesi fungerer best ved at poeten inntar eksplisitt politiske standpunkter? Har ikke poesien sin egen politikk? spør Espen Grønlie i ukens anmeldelse på Krabben. 

109. utgåve     |    2. mai  2024     |     POESIMELDING

Aya Kanbars navn har sirkulert med sensasjonens neonaktige flimmer siden den daværende 17-åringen fra Sverige debuterte med diktboka Hypervirkelighet i 2021. Dette er «love story» i sprett og sprang, fra en verden der cybersex og promiskuitet inngår i tilværelsens utholdelige stæsj. Debutanten Aya Kanbar skriver med denne finstemte ironien som kjennetegner en fremragende poet, skriver blant annet Freddy Fjellheim i ukens bokmelding på Krabben. 

108. utgåve     |    25. april  2024     |     POESIMELDING

Hvorfor skrives dikt? Hva er det man egentlig bruker – eller kan bruke – poesien til? Gjennom tidene finnes det utallige svar på slike spørsmål, noen enkle andre kompliserte, men Amina Elmi har en aktivistisk poesiforståelse i sin knallgode debut Barbar [Taushetens objekt], som er intuitivt appellerende og tett på de tingene mange sliter med. Uansett om man er flerkulturell, som forfatteren er, eller ikke, er disse diktene både inspirerende, vonde og oppløftende å lese, skriver Kjetil Røed i denne ukens bokmelding på Krabben. 

107. utgåve     |    18. april  2024     |     

Dikta i Kråkesang av Karin Haugane famnar vidare og har fått fleire stemmer i seg. Det verkar som om noko er opna og frigjort, skriv Helge Torvund i vekas Krabben-melding.

Dette essayet av Asbjørn Aarnes (1923-2013) er gitt att med tillating av redaktørane av boka, Den fine taushets røst (Vidarforlaget, 2023), som blei utgjeven i høve Asbjørn Aarnes’ 100-årsdag.

Start video

106. utgåve     |    11. april  2024     |     POESIMELDING

Karlsbad av Channa Riedel er en makeløs og moden debut. Boken er stilistisk veloverveid, konseptuell uten å bli gimmickliknende, og innehar en eksistensiell ladning og tyngde uten å bli i overkant insisterende, skriver Priya Bains i ukens Krabben-melding. 

105. utgåve     |    4. april  2024     |     POESIMELDING

Kristina Lugn skrev med nådeløs ærlighet og mørk humor om ensomhet, aldring og død. Omfavnelsen av jegets mange motsetninger gjør poesien hennes til et frigjørende prosjekt. Katrine Heiberg har meldt Camilla Groths gjendiktning av Kristina Lugn: Hei så lenge, ha det bra! // «Slett ikke verst».  

104. utgåve     |    28. mars  2024     |     ESSAY

I dette essayet som Erling Kittelsen har skrevet for Krabben, forsøker poeten Kittelsen å komme på talefot med sin egen omfattende litterære produksjon. 

104. utgåve     |    28. mars  2024     |     BOKMELDING

Det lille vi vet om Sib av Helene Torvund er ei debutantbok som rommar rik og mogen poetisk prosa. Sindre Ekrheim har meldt boka. 

103. utgåve     |    21. mars  2024     |     DIKT

I dag, 21. mars 2024, feirer Krabben verdas poesidag. I dette høvet har Krabben gleda av å presentere eit nyskrive dikt av Øyvind Rimbereid: «Haitis strender, 2024».

102. utgåve     |    14. mars  2024     |     POESIMELDING

Å lese diktsamlingen Middelalderen av Kristin Berget innebærer et møte med en følsomhet som er etisk like mye som poetisk – og som mer enn noe reflekterer over poesiens etiske kall, skriver Tobias Rosli Lindström i ukens anmeldelse på Krabben. 

101. utgåve     |  7. mars  2024     |      POESIMELDING

Det mangfaldige perspektivet i Rådyra sirkler rundt oss når vi sover av Hilde Tobro vitnar om at diktaren alt har eit liv å hausta inntrykk frå. I ein del av dikta finst nokre forløysande og herleg spontane overraskingar, skriv Helge Torvund i vekas Krabben-melding. 

100. utgåve     |  29. februar  2024     |      POESIMELDING

Det er noe ugjenkallelig tapt over fortiden i Ida Hove Solbergs debutbok Var det grønt. Diktjeget minnes både et postapokalyptisk landskap og mer hverdagslige scener, og finner tekster etterlatt av et du, som blir som en fremmeds stemme i diktsamlingen, skriver Espen Grønlie i ukens anmeldelse på Krabben. 

99. utgåve     |  22. februar  2024     |      POESIMELDING

Heile tida forankrar Erlend Skjetne dikta i Liv, eg har drukke i sanselege bilete som skapar ein naudsynt balanse til syn og guddom, draumevin, død og myte, skriv Helge Torvund i vekas Krabben-melding. 

98. utgåve     |  15. februar  2024     |      POESIMELDING

Til tross for at Anne-Maren Hammerbeck sin skrift er både stødig og presis, sitter jeg igjen med en følelse av at det psykologiske aspektet, dette som dypest sett er det som gjør denne utgivelsen mer prosaisk enn poetisk, dominerer boken Origo for mye, skriver Priya Bains i denne ukens anmeldelse for Krabben. 

97. utgåve     |  8. februar  2024     |      POESIMELDING

I Sjelen søker sitt eget selskap gjengir Toto Hølmebakk diktene til Emily Dickinson med fynd og klem og rim og rytme. Men på velklangens alter ofres noe av resonansrommet bak Dickinsons diktning, skriver Espen Grønlie i denne ukens Krabben-anmeldelse. 

96. utgåve     |  1. februar  2024     |      POESIMELDING

Katrine Heiberg har meldt Karin Hauganes gjendiktning av Marina Tsvetajeva, Sluttens dikt og Fjellets dikt, for Krabben. Heiberg skriver blant annet at «Måten jeget snakker til seg selv eller diktet kommenterer seg selv på, minner oss samtidig på diktets diktethet. Når Tsvetajeva for eksempel bruker parentes i følgende sitat, blir vi bevisst på jegets selvdramatisering: «— Burde ikke vi … / (jeg skjelver.) / — Kan vi være modige?». Man skulle tro at dette faktisk skapte avstand, men jeg får nesten følelsen av å flytte inn i henne når hun i parentes sier at hun skjelver. Det er merkverdig hvordan Tsvetajeva klarer å skape denne intimiteten med ganske enkle virkemidler.

95. utgåve     |  25. januar  2024     |      POESIMELDING

Prosjektet i Olav Nygards seng av Erlend O. Nødtvedt er, kunne man kanskje si, delvis buktalersk siden Nygards poesi trenger gjennom Nødtvedts slik drømmene siver inn i dagen, men også fordi forgjengeren trer inn i en slags indirekte mentor eller Vergil-rolle på vei inn i søvnens rike, skriver Kjetil Rød i ukens Krabben-anmeldelse. 

94. utgåve     |  18. januar  2024     |      POESIMELDING

Einar Øklands Andre tider er ein nøgd, mild og kjærleg gammal vismanns poetiske tale, metta med røynd, innsikt og refleksjon i smilande alvor, skriv Jan Askelund i denne Krabben-utgåva.

93. utgåve     |  11. januar  2024     |      OVERSYNSARTIKKEL

Carina Elisabeth Beddari har lese over femti av fjorårets norske diktbøker for Krabben og gir i denne artikkelen eit oversyn over dei ulike hovudtendensane, tematikkane og formene som strøymer gjennom fleire av utgjevingane. Beddari har også kasta eit blikk på ulike poesikritsike former, både munnlege og skriftlege, og registrerer mellom anna at for året 2023 «er fraværet av debatt slående. Har virkelig ingen tråkket i salaten med et utspill om tsunamier av babydikt, har ingen våget seg frampå med en tendensiøs formulering om årets poesidebutanter? Har poesien – eller samtalen om den – blitt for nisjepreget og bekvem», spør Beddari.

10. januar  2024    |   ANNONSE   

Start video

20. desember  2023     |     ANNONSE

|  14. desember  2023     |      

Krabben tek no juleferie – men det kan dukke opp ei overrasking før Krabben er attende 18. januar 2024. Dei som abonnerer på det gratis nyheitsbrevet til Krabben vil få overraskinga i e-postkassa. 

Krabben ønskjer alle gode lesarar ei velsigna

god jul. 

Les og lytt gjerne til den siste bokmeldinga. 

92. utgåve     |  14. desember  2023     |      POESIMELDING

Tittelen på Odveig Klyves siste diktbok, Fordi du er, er liksom forma som eit svar på eit spørsmål me ikkje har tilgang til. Det verkar som tittelen peikar på eksistensens faktum og kan lesast som at menneske ikkje skal bli målt på ytre kriterium, skriv Sindre Ekrheim i denne vekas melding på Krabben.

91. utgåve     |  7. desember  2023     |      POESIMELDING

Den atomiserte, utsatte kroppen – det nakne livet – er den eneste virkeligheten som gjenstår i Eirik S. Røkkums Grisens år. Diktet serverer det ene groteske voldsutbruddet etter det andre – samtidig er menneskene overlatt til de kjødelige lystenes vold, skriver Tobias Lindström i denne ukens anmeldelse på Krabben. 

90. utgåve     |  30. november  2023     |      POESIMELDING

Dikta til Guillevic er som flyktige steinar i bygginga av vardar som er emosjonelle, svevande og abstrakte, men som samstundes har i seg element frå ei heilt konkret verd: steinar, skyer, blikk og torevêr, skriv Helge Torvund i vekas bokmelding på Krabben. 

89. utgåve     |  23. november  2023     |      POESIMELDING

Den løseste delen av verden beveger seg ikke bare vekk fra tanken om menneskets suverenitet, men også fra en type poesi der hjernen er alene, skriver Carina Elisabeth Beddari om Silje Linge Haalands nye diktbok i ukens diktanmeldelse på Krabben

88. utgåve     |  16. november  2023     |      POESIMELDING

 

Den samlende poetiske ideen i Espen Stuelands Gaffadiktene kan minne om collagen, men i måten Stueland teiper sammen deler, er det ulikheten mellom de sammenstilte delene som aktiverer lesningen, skriver Krabbens anmelder Kjetil Rød. 

87. utgåve     |  9. november  2023     |      POESIMELDING

Det dokumentarpoetiske verket Ringe hjem: avlyttede samtaler fra russiske soldater i Ukraina av Ida Börjel verkar sterkt på meg som lesar. Det er forferdande. Tekstane, eller vitnesbyrda, avslører eit totalt humant samanbrot, skriv Krabbens meldar Sindre Ekrheim. 

86. utgåve     |  2. november  2023     |      POESIMELDING

Til mote av Morten Langeland er i stor grad sentrert rundt – men ikke begrenset til – moteverdenen. En verden poeten får innsyn i, fordi det er i den kjæresten arbeider. Det er imidlertid påfallende at det i partiene om mote er som om poeten Langeland forsvinner, skriver Priya Bains i denne ukens Krabben-anmeldelse. 

85. utgåve     |  26. oktober  2023     |      POESIMELDING

I M. Seppola Simonsens Den tredje utforsker det dikteriske jeget mellomrommet mellom etablerte sannheter, og diktboken tegner opp en utviklingslinje fra det enkelte menneskets isolerte væren, til den forløsende oppdagelsen av fellesskapets varme, skriver Hedia Haugen Ghanizadeh i ukens lyrikkanmeldelse på Krabben. 

84. utgåve     |  19. oktober  2023     |      POESIMELDING

Å lytte til Øyvind Rimbereids Hvorfor hjerte nummer to som lydbok gjør dikterens bruk av dialekt virkningsfull og sanselig, skriver ukens Krabben-anmelder Espen Grønlie. 

83. utgåve     |  12. oktober  2023     |      POESIMELDING

I diktboken Himlene glitrer bruker Mona Høvring eventyr og myter, bibelske fortellinger og salmer som en eklektisk inngang til å bearbeide livets mer eller mindre dunkle bestanddeler, skriver Katrine Heiberg i sin anmeldelse av boken. 

82. utgåve     |  5. oktober  2023     |      POESIMELDING

Beatrice Reed har meldt Gaute Heivolls nye diktbok, Så nær det synlige krever, for Krabben denne veka, og ho skriv mellom anna dette: «Det er først og fremst jegets opplevelser av de fysiske delene av verden – svalene, grantrærne og kirken –, og forsøket på å komme nær dem gjennom språket, denne samlingen kretser om.»

81. utgåve     |   28. september 2023     |      POESIMELDING

Formregisteret i Sy oss inn i duken av diktdebutant Eivind Aalen Øi er variert; dikt, regler, prosadikt og kortprosa førekjem i glidande overgangar. Slåande er også dei presise kortprosatekstane. Dei er ofte så sterke at dei står godt aleine, skriv Krabben-meldaren. 

80. utgåve     |   21. september 2023     |      MIKROKOMMENTAR

Les og høyr på mikrokommentaren til Krabbens redaktør. 

79. utgåve     |   14. september 2023     |      POESIMELDING

Nyere historie spiller større rolle i Gunnar Wærness’ nye bok, Kosmos’ beibi, enn i de tidligere verkene hans. Den historiske bevisstheten har alltid vært til stede, men aldri blitt gjort så eksplisitt som her, skriver Espen Grønlie i ukens bokmelding på Krabben. 

78. utgåve     |   7. september 2023     |      POESIMELDING

Sjølv om Ted M. Granlunds diktbok vev er mangfaldig, spenstig og gjer sprang i tilsynelatande uteljelege retningar og byr på fascinerande bilete og enkeltformuleringar, blir diktsekvensane haldne saman av samanhengar dei sjølv verkar å spørje etter, skriv Krabbens meldar denne veka. 

77. utgåve     |   31. august 2023     |      POESIMELDING

Erling Kittelsen arbeider i diktboken Samling. Dedikerte dikt med enkeltdiktet, hver tekst er på sett og vis lukket rundt seg selv, og gjerne rundt et sentralt grep, enten det er et bilde eller en språklig vending som gjentas og utforskes. Selv om Kittelsen i denne samlingen ofte lykkes med denne tilnærmingen, er det også dikt som blir for fikse og trivielle, skriver Fredrik Hagen i denne ukens Krabben-melding. 

76. utgåve     |   24. august 2023     |      POESIMELDING

Ingrid Nielsen skriv i meldinga av Islandske dikt av Jo Eggen «om den underlige poetiske lykken». Gjennom lesinga si ristar Nielsen i det eggenske flettverket av observasjonar, historie, politikk og mytestoff – og seier dette om ståstaden hans: «Eggen skriver sitt dikt fra Island, som i landflyktighet. Så blir det mulig å spørre om det nettopp er herfra – fra den islandske horisonten, og fra den islandske diktningens horisont – at Eggen kan skrive dikt der Stoltenberg i siste vers blir Mist, altså en valkyrie som i den norrønne mytologien er en dødsvette?» Framfor alt lyftar Ingrid Nielsen fram dei «mange dimensjonane» i diktboka, «så klangrikt og samtidig stillfarent, det skjer så sakte og samtidig, med ett, er den underlige lykken der, poesiens vertigo.»

75. utgåve     |   17. august 2023     |      POESIMELDING

Carina Elisabeth Beddari har lese og meldt Bukk & Sigd for Krabben. Ho bestemmer dikta til Ingebrigtsen som «maksimalistiske, strøtankevandrende, ja, ofte rent ut overgrodde», og skriv også at «En av tingene jeg setter størst pris på ved Ingebrigtsens poesi, er nettopp denne viljen til – og den åpenbare gleden over – å bruke fantasien som ønskekvist. I diktningen er det mulig helhjertet å overgi seg til noe annet, å tro på noe, samtidig som man på et plan vet at dette noe kommer fra en selv.»

Besøk Krabbenarkivet

Besøk gjerne Krabbenarkivet. Her ligg alle bokmeldingar, essays og lydfiler som har vore publisert på Krabben. Nye tekstar og lydfiler blir fortløpande lagt til arkivet.