TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

80. utgåve     |   21. september 2023     |      MIKROKOMMENTAR

Les og høyr på mikrokommentaren til Krabbens redaktør. 

79. utgåve     |   14. september 2023     |      POESIMELDING

Nyere historie spiller større rolle i Gunnar Wærness’ nye bok, Kosmos’ beibi, enn i de tidligere verkene hans. Den historiske bevisstheten har alltid vært til stede, men aldri blitt gjort så eksplisitt som her, skriver Espen Grønlie i ukens bokmelding på Krabben. 

78. utgåve     |   7. september 2023     |      POESIMELDING

Sjølv om Ted M. Granlunds diktbok vev er mangfaldig, spenstig og gjer sprang i tilsynelatande uteljelege retningar og byr på fascinerande bilete og enkeltformuleringar, blir diktsekvensane haldne saman av samanhengar dei sjølv verkar å spørje etter, skriv Krabbens meldar denne veka. 

77. utgåve     |   31. august 2023     |      POESIMELDING

Erling Kittelsen arbeider i diktboken Samling. Dedikerte dikt med enkeltdiktet, hver tekst er på sett og vis lukket rundt seg selv, og gjerne rundt et sentralt grep, enten det er et bilde eller en språklig vending som gjentas og utforskes. Selv om Kittelsen i denne samlingen ofte lykkes med denne tilnærmingen, er det også dikt som blir for fikse og trivielle, skriver Fredrik Hagen i denne ukens Krabben-melding. 

76. utgåve     |   24. august 2023     |      POESIMELDING

Ingrid Nielsen skriv i meldinga av Islandske dikt av Jo Eggen «om den underlige poetiske lykken». Gjennom lesinga si ristar Nielsen i det eggenske flettverket av observasjonar, historie, politikk og mytestoff – og seier dette om ståstaden hans: «Eggen skriver sitt dikt fra Island, som i landflyktighet. Så blir det mulig å spørre om det nettopp er herfra – fra den islandske horisonten, og fra den islandske diktningens horisont – at Eggen kan skrive dikt der Stoltenberg i siste vers blir Mist, altså en valkyrie som i den norrønne mytologien er en dødsvette?» Framfor alt lyftar Ingrid Nielsen fram dei «mange dimensjonane» i diktboka, «så klangrikt og samtidig stillfarent, det skjer så sakte og samtidig, med ett, er den underlige lykken der, poesiens vertigo.»

75. utgåve     |   17. august 2023     |      POESIMELDING

Carina Elisabeth Beddari har lese og meldt Bukk & Sigd for Krabben. Ho bestemmer dikta til Ingebrigtsen som «maksimalistiske, strøtankevandrende, ja, ofte rent ut overgrodde», og skriv også at «En av tingene jeg setter størst pris på ved Ingebrigtsens poesi, er nettopp denne viljen til – og den åpenbare gleden over – å bruke fantasien som ønskekvist. I diktningen er det mulig helhjertet å overgi seg til noe annet, å tro på noe, samtidig som man på et plan vet at dette noe kommer fra en selv.»

 |   22. juni 2023   

Sum, sum sommar

Krabben forsvinn no inn i sommardvale, men er attende 17. august med ny bokmelding.

Sjølv om sola er ein hard konkurrent for tida, kan du gjerne svale deg med ein tekst frå Krabbenarkivet. Ta gjerne Fredrik Hagens melding av Ocean Vuongs Tida er ei mor med deg inn i sommarlyset. Om du heller går for langlesing, kan bokessayet om antologien Sanglyrikk – «Kakk i hovvet?» av Per Arne Michelsen – vere tingen.

God sommar!

74. utgåve     |   22. juni 2023     |      POESIMELDING

I diktboka Leve evig som støvet held Finn Øglænd fram den lyriske kursen han staka ut på byrjinga av 2000-talet. «Overraskande språk og tankevekkjande bilete vert skapt i freistnaden på å bringe språket til opphøyr», skriv Krabbens meldar om boka. 

73. utgåve     |   15. juni 2023     |      BOKESSAY

Bidragene i sakprosaboka Sanglyrikk av Ole Karlsen og Bjarne Markussen (Red.) utfyller hverandre godt. Vi blir presentert for et stort spenn av sjangre, og de teoretiske og metodiske angrepsvinklene som nyttes varierer fra kapittel til kapittel. Boken er et synlig resultat av engasjementet for å utvikle forskingsfeltet sanglyrikk, og resultatet er godt og anbefales på det sterkeste, skriver Per Arne Michelsen i et lengre bokessay. 

72. utgåve     |   8. juni 2023     |      POESIMELDING

Krabben har fått Fredrik Hagen til å melde diktboka Tida er ei mor av Ocean Vuong. Jamvel om både prosa- og diktbøkene hans er prega av sjølvbiografiske element, er diktforma ein stad der spenningane i biografien kan utforskast vidare. Voung har sjølv peikt på at kvar vending diktet tar aukar talet på moglege retningar i diktet. Ferdrik Hagen karakteriserer stilen til Voung mellom anna slik:«Ocean Voungs språk er billedrikt, det er oppmerksomt på detaljer og beveger seg sømløst mellom det lille og det store, i samme dikt kan han beskrive snømåking og holocaust.»

71. utgåve     |   1. juni 2023     |      POESIMELDING

Gjennom den kristne eneboeren Julian av Norwichs visjonsverden lar svenske Judith Kiros det grenseløse samtale med opplevelsen av å være kjøtt og blod, knyttet til jorden og samfunnet anno 2023. Carina Elisabeth Beddari har denne veka meldt det röda är det gränslösa av Judith Kiros for Krabben. Beddari skriv: «Kiros’ slagferdige vittigheter og språklige gnist gjør at samlingens rødt rennende årer aldri blir tilstoppede. Faktisk tror jeg det röda är det gränslösa hører til blant de mest ambisiøse og beste diktsamlingene utgitt av unge skandinaviske poeter de siste ti årene.»

70. utgåve     |   25. mai 2023     |      POESIMELDING

Årstidene i japansk haiku av Anders W. Cappelen og Bjarne Jakhelln-Semb består av 400 haikudikt av 76 haikudiktere. Gjendiktningen er gjort på bakgrunn av ord for ord-oversettelser som en også finner i denne utgivelsen. Eirik Vassenden, som har meldt årstidene i japansk haiku for Krabben, er begeistret: «En tvers igjennom vellykket antologi med haikudikt viser åpent frem gjendikterens utfordringer og muligheter. Med litt flaks kan den også peke i retning av noe norsk samtidslyrikk trenger: mer konsentrasjon.»

69. utgåve     |    11. mai 2023     |      BOKESSAY

Det er komne fleire bøker som inneheld ukjende Olav H. Hauge-dikt, som det er omtvista om Hauge sjølv meinte var gode nok til å bli publiserte. Det er ei slik bok Stein Arnold Hevrøy set søkjelyset på i vekas Krabben-utgåve: Olav H. Hauges Til eit Astrup-bilete og andre sonettar (utval og etterord ved Stefan Andreas Sture), 2022. Hevrøy skriv mellom anna at «Visst er det spennande med Hauge-dikt me ikkje har visst um, men når desse blir sett saman med kanoniserte dikt frå den folkekjære skalden – utan forklaring og kontekstualisering – er det problematisk».

68. utgåve     |    4. mai 2023     |      POESIMELDING

Stefano Bottero er ein av desse forfattarane som er i stand til å oppnå ei eineståande sansande intensivering, slik at han maktar å gi poetisk form til natta, til tankane som kryssar ho, til gjenstandane nedsøkkt i mørket, skriv Stefano Modeo som har meldt den italienske poeten Stefano Botteros si tredje diktbok, Notturno formale (Nattleg form), for Krabben. 

67. utgåve     |    27. april 2023     |      POESIMELDING

Heilt sidan den finlandssvenske poeten Eva-Stina Byggmästar debuterte som 19-åring i 1986 med I glasskärvornas rike, har poesien hennar i tre tiår representert ein munter lyrisk haldning, prega av glade og nesten nonsjalante eksperiment og assosiative sprang.  Elisabeht Frøysland Pedersen har lest hennar siste bok – Vill du kyssa en rebell? – for Krabben, og ho skriv: «Selv om Byggmästar er en nesten skamløst lyrisk lyriker, har diktene hennes også en stor naturlighet i seg. En leken selvfølgelighet i tonen som gjør dem muntlige og tilforlatelige. I Vill du kyssa en rebell? er den romantiske lengselen etter et du skåret inn til beinet.»

66. utgåve     |    20. april 2023     |      POESIMELDING

Thomas A Cark Clark debuterte i 1971. Mykje av poesien han har skrive handlar om landskapet, naturen og geografien i Skottland. Formelt sett blir han ofte betrakta i forlenginga av dei poetiske objektivistane og konkret poesi. Dikta ser verda klårt, er nærmast meditasjonar og unngår overdrivingar, samstundes som dikta hos Clark vert arrangerte på bestemte grafiske måtar. Fleire av diktsekvensane kan ein sjå i lys av ein vedvarande vandring.

Hedia Haugen Ghanizadeh har lese Per Olav Kaldestads gjendikting av Thomas A Clark, Garden ved stranda, for Krabben. Ho skriv mellom anna dette: «I tråd med den åpne henvendelsen blir utfoldelsen av dette landskapet møysommelig behandlet videre i samlingen, både gjennom beskrivelser av naturen «i seg selv», av bilder og tablåer som vises frem uten videre ansporing til symbolske meningsstrukturer, samtidig som man kan lese diktene inn i en større ikke-antroposentrisk eller dypøkologisk sammenheng.»

65. utgåve     |    13. april 2023     |      POESIMELDING

Rebecca Kjelland har fått ord på seg for å røre seg nokså fritt frå det folkelege til det meir eleverte. I hennar femte diktbok nærmar ho seg ei kjærleiksforteljing. «Mer enn noe annet, er det kanskje i starten av forelskelser at man opplever tosomhet. Og det er i denne merkelige og intense perioden i et forhold at Rebecca Kjellands siste bok begynner», skriv Fredrik Hagen i denne vekas melding. 

64. utgåve     |    30. mars 2023     |      POESIMELDING

«Så der slingrar Samuel Pedersen og Inga ved St. Hanstider rundt i bubil, på landsens vegar i eit vestlandsk u-ver av regn og vind, sniglar og skit og lort. Samuel, 67 år gamal, pensjonert adjunkt – med opprykk, som han påpasseleg minner om, litt for feit og snart snauskalla, slik han skildrar seg, er ikkje akkurat nokon adonis», skriv Jan Askelund mellom anna om Knut Ødegårds siste diktbok, Samuel Pedersens reisedagbok. Klikk deg inn på sida og les og høyr resten av bokmeldinga. 

64. utgåve     |    30. mars 2023     |      POESIMELDING

Det kviler ein slags tilsynelatande lettheit over det poetiske universet til Gyrðir Elíasson i Drøymevegring. Samstundes er det alltid spor av noko uroande, som gjer at lesaren raskt blir slengd mellom ulike posisjonar. «Det er kort, ironisk, poengtert – og det er stort sett heile tida lødig og treffande poesi», skriv Sindre Ekrheim i meldinga av Drøymevegring.

62. utgåve     |    16. mars 2023     |      ESSAY

Det skulle bli til podkast på Krabben, lanseringsarrangementet for Årskalender for lyrikk 2022 som gjekk av stapelen 9. mars på Skrivekunstakademiet i Bergen. Slik blei det ikkje: I staden for opptaksknappen trykte redaktøren nemleg ved ein nervøs inkurie på ein tenkt knapp på opptakaren. Ja ja.

I staden for podkast har Krabben i eit apropos av eit essay freista spinne vidare på eit nøkkelord frå lanseringsarrangementet: «Å gå sidelengs. Om krabbens bevegelsar». I essayet  heiter det mellom anna at «eit arbeid går ikkje framover, for arbeidet skjer på sida, av alt. Ein stor del av eit kvart arbeid handlar om å gjere arbeidet usynleg og overflødig».

61 utgåve     |    9. mars 2023     |      POESIMELDING

Ei moderne slektssoge faldar seg ut i Ho mor å hann far av Eirik Skrede. Dikta fortel i episodar og anekdotar og blir førde fram på dialekten frå Lakselvbukt i Troms. Vekas bokmeldar skriv at «bokas verkelege verdi ligg  i det språklege, i dei fonetiske nystavingane av ord, kanskje også i forskyvingar i syntaksen og grammatikken.»

60. utgåve     |     2. mars 2023     |      POESIMELDING

I denne ukas anmeldelse skriver Carina Elisabeth Beddari om Los, den sjette diktsamlingen til Marte Huke, der poetens og barnets skaperkraft blir sidestilt. Beddari leser boka i lys av Hukes øvrige forfatterskap, setter den i forbindelse med den norske poesiens utvikling, og finner både styrker og svakheter: «Los fremstår som en på alle måter sympatisk – men også litt uangripelig – utgivelse», skriver hun.

59. utgåve     |     23. februar 2023     |      POESIMELDING

I denne ukas anmeldelse har Sindre Andersen skrevet om den norske gjendiktningen av Mirrlees’ Paris, og han sier blant annet: «Paris er en hyllest til drømmer, til et ufiltrert indre liv, og til mystiske, avindividualiserte erfaringer av konkret virkelighet. Og den er slående optimistisk til tidligmodernistisk klassiker å være.» 

58. utgåve     |     16. februar 2023     |      POESIMELDING

Katrine Heiberg har meldt Dans i Odessa av Ilya Kaminsky for Krabben denne veka. Ho skriv: «Kaminskys stil har den nevnte rytmen, som skaper fortetning og bevegelse. I tillegg kommer det billedlige og frislupne språket, som heller enn å søke presisjon, synes å ville favne motsetninger og erfaringer som ikke er avklarte.»

57. utgåve     |     9. februar 2023     |      POESIMELDING

Marginalia til Harriet Löwenhjelm (1887-1918) er Rune Christiansens poetiske dialog med poeten og biletkunstnaren Harriet Löwenhjelm. I kortprosatekstar og dikt freistar Rune Christiansen å sirkle inn kunstnaren og poetens korte liv og lange verk. Espen Grønlie, som har meldt denne rike diktboka for Krabben, kjenner på ein mangel i møte med boka: «For meg, i hvert fall, kjennes det som om noe er utelatt. Som om noe mangler. Noe mangler i denne boka. Men det som mangler, mangler likevel ikke. Eller det er ment å mangle. Det mangle.»

56. utgåve     |     2. februar 2023     |     BOKMELDING

Om Kjersti Bronkens Senderuds siste diktbok, Min vrengte kimono, skriv Fredrik Hagen i denne vekas Krabben-melding at poeten «utforsker ideen om familien i et språk fylt av natur og mytologi. Det er fristende å lese Min vrengte kimono som en fortelling om det unge mennesket som vil frigjøre seg fra sine foreldre, men som likevel aldri kan unnslippe barndommen og fortiden.»

55. utgåve     |     26. januar 2023     |    BOKMELDING

Denne veka melder Krabben Ivar Orvedals mangslungne verk Mantra contra mantra – som består av diktbok, CD og plakat. Og når ein står framfor den fleirfaldige forma og det fleirmediale til Mantra contra mantra, kan det verke som om alt for Ivar Orvedal er eit potensielt partitur for ei verkeleggjering i ei anna form. Det er ikkje berre slik at teksten på papiret blir lyd, men lyd blir tekst, til skriftbilete, til taus tyding – og til bok som faldar seg ut lik kronblad. 

54. utgåve     |     19. januar 2023     |    BOKMELDING

Pedro Carmona-Alvarez skriv nyskapande og biletrike dikt, men i diktboka Dobbeltliv klarer han i større grad å invitere lesarane inn, ifølgje Krabbens meldar Fredrik Hagen. I Dobbeltliv er det å vere seg sjølv ei løgn. Menneska er slett ikkje så enfaldige. «I stedet trekkes dobbeltlivet frem som et alternativt ideal fordi dobbeltlivet nettopp representerer alt det andre: Å leve et dobbeltliv er å anerkjenne at man er mangfoldig, selvmotsigende og kanskje ikke én i det hele tatt», skriv Fredrik Hagen. 

53. utgåve     |     29. desember 2022     |    BOKESSAY

Den sitrende gleden over å bølge fra linje til linje

Utgangspunktet for bokessay til Freddy Fjellheim er samleutgjevinga av den amerikanske poeten Jorie Grahams fire siste diktbøker, (TO) THE LAST (BE) HUMAN (2022). Dei fire bøkene blir også sett i lys av den komande boka, TO 2040, som essayforfattaren har hatt tilgang til og kommenterer.

52. utgåve     |     8. desember 2022     |     PODKAST

Poesien møter poesikritikken

Kva moglegheiter og fallgruver finst i poesikritikken? I kva grad skil poesikritikken seg frå romankritikken? Korleis bør poesikritikken vere? Desse spørsmåla freistar Krabbenpodkasten med Ingrid Nielsen, Sindre Andersen, Espen Grønlie og ordstyrar Katrine Heiberg å undersøke. 

Besøk Krabbenarkivet

Besøk gjerne Krabbenarkivet. Her ligg alle bokmeldingar, essays og lydfiler som har vore publisert på Krabben. Nye tekstar og lydfiler blir fortløpande lagt til arkivet. 

 

 

 

ANNONSE

Krabbens Årskalender for lyrikk til sals

Årskalender for lyrikk 2022 kan tingast via Tekstallmenningen eller på Krabbens nettside.