TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

Annonsere på Krabben

Det finst to ulike annonsetypar ein kan kjøpe på Krabben: På forsida og/eller i nyheitsbrevet.

Annonsen på forsida består av eit bilete og ei lenke plassert på høgre side. Send inn bilete på 400 x 400 pikslar. For ei annonse som ligg ute på forsida ei veke er prisen kr. 1500 pluss moms.

Annonsen i nyheitsbrevet består av eit bilete og ei lenke. Annonsen blir distribuert til abonnentane på nyheitsbrevet til Krabben som blir sendt ut ein gong i veka. Send eit bilete på 400 x 400 pikslar pluss ei lenke. Prisen for å annonsere på nyheitsbrevet er kr. 1500 pluss moms.

For spørsmål om annonsekjøp send e-post til redaksjonen@krabbenpoesikritikk.no. Eller ring 970 46 457.