TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

Årskalender for lyrikk

Ein gong i året vert Årskalender for lyrikk publisert i papirformat. Her vert kritikkane i Krabben samla, med statistikk og oversyn over norske lyrikkutgjevingar og lyrikkhendingar samt nyskrivne artiklar med aktuell og poesifagleg relevans.

Ein kan abonnere på og kjøpe Årskalender for lyrikk når den ligg føre. 

Krabbens Årskalender for lyrikk 2022 kan bestillast her.