TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

Årskalender for lyrikk

Ein gong i året vert Årskalender for lyrikk publisert i papirformat. Her vert kritikkane i Krabben samla, med statistikk og oversyn over norske lyrikkutgjevingar og lyrikkhendingar samt nyskrivne artiklar med aktuell og poesifagleg relevans.

Ein kan abonnere på og kjøpe Årskalender for lyrikk når den ligg føre. 

 

Årskalender for lyrikk 2022

Årskalender for lyrikk 2022 kan bestillast anten hos Tekstallmenningen ved å følgje denne lenka. 

Eller via Krabbens nettside på denne lenken Årskalender for lyrikk 2022 kan bestillast her. 

 

Årskalender for lyrikk 2023

Årskalender for lyrikk 2023 er på veg frå trykkeriet og abonnement kan bestillast her.