TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

Om Krabben

Krabben er eit gratis tilgjengeleg digitalt poesitidsskrift. Gjennom velredigerte kritikkar vil Krabben formidle ny poesi og gi innsikt i samtidspoesiens felt ovanfor eit allment interessert publikum. Krabben har ei mangfaldig tilnærming til poesikritikken. Skriftlege digitale poesikritikkar, lydversjonar av kritikkane og fysiske offentlege arrangement (kritiske samtalar om lyrikk og lyrikkutgjevingar), som vil bli publiserte som podkastar på Krabben, er hovudingrediensane i tidsskriftet. 

Krabben vil publisere ein gratis tilgjengeleg poesikritikk på nett i veka, til eit fast tidspunkt. Kritikken kan også strøymast som lyd.

Ein gong i veka sender Krabben ut nyheitsbrev til påmeldte abonnentar.

REDAKTØR

Sindre Ekrheim

sindre.ekrheim@krabbenpoesikritikk.no

 

REDAKSJONSRÅD

Katrine Heiberg

Stein Arnold Hevrøy

Hildegunn Dale

 

KONTAKT

redaksjonen@krabbenpoesikritikk.no

 

REDAKSJONENS ADRESSE

Lægdene 50 A

5096 Bergen

 

Organisasjonsnummer

995 997 312

 

Illustrasjonar og design på Krabben: Sindre Ekrheim