TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

83. utgåve     |    12. oktober 2023     |     BOKMELDING

Bildene og klangenes tale

Mona Høvring bruker eventyr og myter, bibelske fortellinger og salmer som en eklektisk inngang til å bearbeide livets mer eller mindre dunkle bestanddeler.

DIKT

Mona Høvring

Himlene glitrer

62 sider

Forlaget Oktober 2023

LYTT TIL BOKMELDINGA
Trykk på pila

AV KATRINE HEIBERG

Mona Høvring er en poet som ikke er redd for å ta i ordet «skjebne», nei, for henne har det nærmest blitt et kjennemerke at noe skjebnesvangert er i gjære. «Døra til framtida lukka seg», heter det aller først i hennes forrige diktsamling. I årets diktutgivelse, som er den sjuende i forfatterskapet, er framtida også i spill, men på en annen måte. Det gjentakende elementet vi møter i første del av Himlene glitrer er nemlig «ei svart glasskule». Når dikt-jeget kikker inn i denne kula, forbinder nået seg med alternative forløp, framtider og forestillinger. Disse er ofte formulert som gåtefulle, men samtidig legemliggjorte, bilder:

Jeg hadde ei svart glasskule,

i den så jeg sjela mi,

det var et bedrøvelig syn,

ja, et usselt syn, et usselt syn

som fulgte meg hele dagen.

 

Men i skumringa tenkte jeg:

Hadde jeg ikke vært kvinne,

så ville jeg vært ei jente som hver natt,

mellom barlind og piletrær,

lærer seg å brygge en kopp te

mens hun snurrer på et bønnehjul.

Bildet av den usle sjela svares av et annet bilde, som likner en fortelling, kanskje fra et eventyr? Jenta som figur finnes i hele Høvrings forfatterskap. Full av impulser, og ennå ikke formet, bærer hun i seg muligheter for utvikling og tilblivelse. I Himlene glitrer representerer hun også noe uskyldsrent, til og med hellig, da jenta opptrer som hyrde mot slutten av boka. Jeget som snakker i første del er kvinne og ikke jente, kan det virke som. Hun har altså gjennomgått en forvandling, hun er blitt noe. De mange spørsmålene hun stiller avslører likevel et fortsatt undrende sinn. Undrende, men også uforsont?

For når er det man tyr til mystikken og overtroen som ei glasskule representerer? I usikre tider, når man bærer på spørsmål og mangler svar, når man er åpen, kanskje forvirra og uten riktig retning? Den blanke overflaten hvor scenariene utspiller seg, speiler jegets sjel og drømmer, frykter og spørsmål. Som hos ei spåkone handler det om tilhørighet, forvandling og skjebne — forholdet mellom det fortidige, nåtidige og framtidige, og forhandlingen mellom livets byrder og gleder. Glasskula er en frigjørende rekvisitt, kan man tenke, som gir poeten muligheten til å åpne skriverommet og inkludere virkelighetsoverskridende elementer som mumlende ugler, snakkende fugler og en gudinne som tapper sevje fra trærne. Men glasskula kan også leses som et bilde på poesien, en form som krever at man «tror» på noe som ikke finnes, og som blir levende nettopp gjennom troen eller innlevelsen.

Slik mytene og eventyrene behandler kollektive frykter og lengsler, søker Høvrings dikt seg mot det vi har til felles — behovet for trygghet, for eksempel. I et dikt i den siste avdelingen er det bønnen som får denne rollen: «Men du, bønn, er alltid den samme, orda dine tar aldri slutt. Så om jeg går meg vill — leit etter meg, du som kjenner alle mine veier.» Det er interessant at Høvring beveger seg så lett mellom troen og overtroen, to verdener som gjerne står i opposisjon til hverandre. Felles for dem er at de tilbyr noe å holde fast i for de som bærer på mange spørsmål, som er åpne og kanskje forvirra.

Men peker disse metafysiske dragningene, disse bildene og metaforene, mot påstanden om en mer gåtefull eksistens, eller er de først og fremst en måte å nærme seg det konkrete livet på? Lurer jeg underveis. Ikke lenge etter at jeg har begynt å lure, leser jeg følgende linje: «Kan vi tru på noe som ikke puster i kroppen vår?» Kanskje behøver det ikke å være enten eller, kanskje er det billedlige språket og henvendelsen til det åndelige både et forsøk på å navigere i verden, i det såkalte faste (som likevel hele tida flyter!), og en åpning mot noe evig og guddommelig?

Mens den første av bokas tre avdelinger — eller dimensjoner, som Høvring har kalt dem — heter «Spådommer, forvandlinger», lyder de andre titlene «Gåter, teorier» og «Myter, befrielser». Benevnelsene plasserer diktene i en slags felles sfære av metafysikk, magi og overleverte fortellinger. Men trass i den overordnede sammenhengen har avdelingene hver sin tone, hver sin inngang: I «Gåter, teorier» er jeget og glasskula fra første del fraværende, og det snakkes om et vi, tidvis også et du. Diktene har en mer allmenn henvendelse, og taler fra et sted som synes opphøyd og bibelsk. Ta for eksempel dette:

Morgenen er fylt av miskunn,

dagen er fylt av arbeid

og kvelden skal gjøre ende på

alle våre byrder.

Ingen klage skal høres,

bare lyden av de feite kyrne

som tygger gras på enga.

Om natta søker vi ly

for ikke å gå til grunne.

Det bedrøvelige og rensende i dette diktets pietistiske tone er slående. Man kan nesten lese det som et postkort fra en svunnen tid, da bibeltroen sto sterkt og arbeidet for langt flere var forbundet med fysisk strev, men også stolthet og integritet. Arbeid er faktisk et tema som stikker seg ut i Himlene glitrer, fordi det tillegges ulike valører i ulike dikt, og sånn sett kan sies å være «oppe til diskusjon» i denne samlinga. Arbeidet er en nødvendighet som binder oss til det jordlige, som lenker oss til det lille livet — dette er den overordnede påstanden, som også kommer til uttrykk i setninga «Vi har ikke noe annet valg enn å arbeide, sjøl om det bare er kvile som gir adgang til det universelle.» Men hadde vi hatt en idé om «kvile», som Høvring så fint sier det på sitt nynorske bokmål, om vi ikke måtte arbeide? Et annet sted står det: «Vi arbeider, og arbeidet er en enkel andakt, / ei bønn som bærer et smykke / og gir det liv.» Så arbeidet er også en inngang til noe større.

Jeg kan nok konkludere med at Himlene glitrer er en rik bok, som gir mye tilbake til en åpen leser. Eventyr og myter, bibelske fortellinger og salmer utgjør et forråd Høvring fortsetter å hente språk, klanger og bilder fra. Dette er sjangere og tekster som blander i hop det kjente og det ukjente, og får verden til å framstå fordreid og symbolsk — for ikke å si skjebnesvanger. Høvring bruker dem som en eklektisk inngang til å bearbeide livets mer eller mindre dunkle bestanddeler. Hvordan henger død og livskraft sammen? Hva slags håp kan man ha i en verden som inneholder så mye lidelse, sorg og tap? Hvordan tåle feilbarligheten i seg selv og verden? Hva betyr framtida i en usikker tid, for en uviss eksistens? Spørsmål som disse vokser ut av diktene mens jeg leser, de gjør seg gjeldende uten at de formuleres direkte. I stedet er de virkningen av det usagte, bildene og klangenes tale.

Katrine Heiberg (f. 1992), poet og litteraturkritikar. Heiberg er også meldem av redaksjonsrådet til Krabben.