TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

95. utgåve     |    25. januar 2024    |     BOKMELDING

Nødvendigheten av å drømme poetisk

Prosjektet i Olav Nygards seng er, kunne man kanskje si, delvis buktalersk siden Nygards poesi trenger gjennom Nødtvedts slik drømmene siver inn i dagen, men også fordi forgjengeren trer inn i en slags indirekte mentor eller Vergil-rolle på vei inn i søvnens rike.

DIKT

Erlend O. Nødtvedt

Olav Nygards seng

84 s.

Aschehoug, 2023

LYTT TIL BOKMELDINGA
Trykk på pila

AV KJETIL RØED

At vi knapt vier oppmerksomhet til en tredjedel (eller mer) av livstiden vår har alltid sjokkertmeg. Er det ikke noe fundamentalt galt med et samfunn som nesten aldri snakker om søvn og drømmer?

I tidligere tider hadde de et langt tettere forhold til nattetiden i livet, og det er også denne historien – eller de historiene – Erlend O. Nødtvedt vender seg mot i Olav Nygards seng, hvor det nettopp er poeten Olav Nygards sengebrisk – som tittelen peker på – som forankrer skrivingen. Hvorvidt Nødtvedt selv har skaffet seg denne sengen eller om det er et litterært grep er ikke så viktig, for det at han binder sine egne dikterevner til søvn- og poetforgjengeren skaper en scene som fungerer.

 

Historisk sengehalm

Allerede i begynnelsen av boka, hvor senga bæres opp på loftet, oppstår en eksistensiell og poetisk gnisning mellom soveredskap og det øvrige, nåtidige livet, siden den stive og alderstegne madrassen er langt fra dagens komfortable og kroppsetterlignende minneskumsmadrasser. Senga på loftet kaller på ham, med historiens fantasieggende dybde, der han ligger i etasjen under, søvnløs med samboeren – «samsoversken» – i sin moderne postmillenniale sengebrisk; «la meg hvile og bygge / i Nygardsomrisset/ kun på dette leiet kan draumen sanke / det min vakne tanke trår men aldri finn.»

Nødtvedt er sjarmerende arkaisk, til tider, og skriver seg inn i en tradisjon, hvor det å dikte er å tre inn i et annet rike enn normaliteten og fornuftens opplyste verden – størrelser som Dantes vandringer i det hinsidige er nærliggende, og Draumkvedets visjoner, men også middelaldermystikere, romantiske svermere og litteraturens episke nattefantasier. Å knytte an til andre historiske lag enn vår skakkjørte samtid er uansett nærliggende, og nødvendig, for vi trenger alternativ næring for våre drømmer – både dem vi har om natta, og dem vi trenger om dagen. «Eg blunder av saa eg betre kan sjaa,» som Nødtvedt skriver, og med det siterer han også Nygards dikt Til «Ljaamannen» som er hentet fra samlingen Ved vedbande (1923).

 

Sitatet forandrer

Det er noe episk over måten Nødtvedt åpner for historien på gjennom sin nåtidige poesiflate, for ingenting glemmes i søvnen, der vi ligger under dyna er vi kontakt med det kollektivt ubevisste. Nødtvedt plasserer seg da også romlig og scenografisk på et litterært sted, hvor kontakten med skyggesiden av eksistensen kalles frem, for settingen for denne diktsamlingen slekter på gamle, litterære strukturer som bindes sammen av svenn og læremester. Prosjektet er, kunne man kanskje si, delvis buktalersk siden Nygards poesi trenger gjennom Nødtvedts slik drømmene siver inn i dagen, men også fordi forgjengeren trer inn i en slags indirekte mentor eller Vergil-rolle på vei inn i søvnens rike.

Boka er i tillegg en eklektisk reise også i drømmenes idéhistorie, for vi er innom, og blir sitert for en rekke andre søvnrelaterte kilder foruten Nygards poesi– Bibelen, Platon, norrøn mytologi, Cecilie Løveid, Proust – men det lyriske idiomet blir aldri oppramsende eller leksikalsk: det siterte blir mer en impuls som presser seg inn i språket og forandrer den poetiske formen. Ordene og syntaksen vris og vendes på, de deformeres, finner tilhørighet i alternative rytmebilder.

 

Virkelighetens gjennomslag

Samtidig justeres det høystemte og fortidsforankrede, som tidvis står i fare for å bli vel svulstig og dermed komisk, av at forfatteren kan smile av seg selv via glimt av samtidige hverdagsøyeblikk. Som at han forstyrres fra denne reisen i den episke fortiden av minner og skalder gjennom barneskrik; «06.47 Vekkes av toåringen/ 06.49 Vi sovner begge igjen». Drømmereisen brytes uvegerlig også opp av oppvåkningens virkelighet, slik enhver svermer og utopiker innimellom trekkes tilbake inn i nettverket av drømmeløse forpliktelser. «Hver forbannede morgen/ igangsetter en grusom blære morgenmaskinen/ morgentrafikken flerrer egentlighetsfragmentene/ den kjøttetende nattskinnsrivende morgenen /jammer signalet/ fra det nå for alltid tapte land.» Nødtvedt er i det hele tatt på sitt mest sjarmerende når han lar det personlige sive inn, som her, hvor en gammel flamme fletter seg inn i nattens eget minnebilde:

      i dagens revne

må jeg ha registrert noe som jeg ikke har registrert

en gul sjøstøvel

 en lilla vind i en flette

som fremdrømte Claudia i meg

          hun er visst her ennå

         i andre klasse forlot hun meg og flyttet til Australia

   så er jeg vel også for henne et barn

         når det er dag her og natt der

          når det er dag her og natt der

og jeg forterpet med uttjent ansikt

driver rundt i Bergens ubarmhjertige dag

         svinser jeg åtte år gammel forelsket fregnet

                   uanfektet og antediluviansk rundt i utkanten

   av en drøm i Adelaide eller Warrnabol

Nødtvedt stabler virkelighet og drøm oppå hverandre i lag på lag gjennom skrivingen, så de trenger i hverandre som et godt og saftig kakefyll, og språket som siver mellom lagene omgjør den klare drøm og den klare virkelighet til en poetisk mellomform hvor ting flyter. Ikke så rart, i og for seg, for poesien har en naturlig affinitet med det drømmeriske og det ubevisste, fordi man eksperimenterer med det vante, med den våkne, kronologiske virkeligheten, og fordi vi der – i det lyriske idiom – finner en nærhet til myter, emosjonelle røtter og oppsamlet fantasimateriale som er vanskelig å plassere i en vanlig 9-5-eksistens. Kanskje det er der den nye verden, tross alt, vil vokse frem?

Kjetil Røed (f. 1973) er blant de mest profilerte kunst- og litteraturkritikerne i Norge de siste årene. Han har skrevet fast i Morgenbladet (2001-2010), Aftenposten (2011-2018) og Vårt Land (2018). Som forfatter har Røed utgitt blant annet Kunsten og livet, en bruksanvisning (Flamme forlag, 2019), Kunsten og døden, en bruksanvisning (Res Publica, 2021) og Fra punktum til kolon, et essay om kritikk og kjærlighet (Pelikanen, 2022). For tiden jobber han med en større utgivelse om politikk, kunst og kjærlighet. Røed har vært redaktør for Billedkunst siden 2018. 

Start video