TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

23. utgåve     |     17. mars 2022

BOKMELDING

 

NE-RAN-TE OG OPP

Hva er det Johanne Fronth-Nygrens babbulistiske dikt driver med?

DIKT

Johanne Fronth-Nygren

Vannverk

76 s.

Flamme forlag 2022

AV FREDDY FJELLHEIM

Sober litteraturkritikk har noe til felles med den rene litteraturen; den unnviker med estetiske midler «det store vi» og forsverger de mange liksom-likestilte jegene. Disse samtids-jegene flokker seg i små og store fjesgrupper og andre klikker, for så å kretse videre i små og store romaner, i korte og lange dikt, i breie og smale bokanmeldelser. Men de slipper ikke inn i Vannverk.

Enn si i vaskesedler: Allerede forlagets definisjonsmakt kan bidra til å underminere denne diktsamlingens subversive kraft ved å plassere diktene i «et levende, pumpende økosystem». Salgbart i ditto kritikernisjer, ikke direkte galt, heller, men i litteraturens kretsløp kan mye forspilles ved fiffig systemaksept.

Fronth-Nygrens Vannverk innbyr til freidigere erkjennelser enn de litterære og er kommunalt i ordets universelle betydning. Jeg har selv trøbbel med å nærme meg de lekfulle og dødsoppriktige diktene med kritikerspråk. Etter å ha lest boka trekker jeg meg derfor langt unna lesning og notater, for å prøve ut en slags kontemplativ glemsel. Jeg vil høre, se og ane hva ordleken, barnebabbelet, ordspillene, innrimene og de lydmalende diktene kan innebære, ja hva konsonant-slegga og vokal-sleiva avstedkommer dersom systemdiktning avventes.

Fred og bevare, jeg oppdager dikt som har kapasitet til noe større enn poesi og dens sirkulære urbanitet, med et vidt spekter av ytringssentimenter som trass, humor, platityder, jubel, hengivenhet og tro! Hvor ofte blir det skrevet dikt som ikke handler om poesi, kommer jeg til å undre i det midlertidige avstandsrommet.

Spaden er denne diktbokas aktive redskap og symbol.

Stilistisk blir det tidlig klart at diktene gjør bruk av hymniske former som salmenes fellesskapsrim og anakronistisk språkbruk a la «hine» og «thi». En nærmest besvergende bruk av ordfortettende rimformer lines opp i kø foran tungespissen. Eksempel:

 

solbergtatt langt inn i

lune betongveggen

 

blokka den bevrer

av boende ro

 

barnet beiter på   mors drømmer

 

Solbergtatt   høyredikt? Fort gjort! Samlingen er så forunderlig at det er meningsløst å peke ut gode og dårlige dikt. Diktene er basert i en folkelig fortellermåte som sier «Hør nå her, dette skal du vite, for det skjedde». Den narrative driven og understrømmen i boka er kraften som holder de maksimalt ujevne diktene sammen til et overbevisende hele, både i sine enkeltdeler og som forløp. Dette er vitnelitteratur som lenker byens underjordiske system av vannveier til kroppens årenett og flow, med overjordens regnfall, morsmelk, elver og fjorder, ofte med – unnskyld omskrivningen – bakvendt ordstilling.

 

senker jeg meg helt

til grunnfjellet meg møter

skal frukt  og blomst  og flor  og vekst

viltert oppad vokse

 

i saftig grav

jeg vokser best

spirende

i spatak

 

Jeg skulle ha kommentert den fiffige tittelen Vannverk og Aslak Gurholts velvalgte koboltblå font Mercury Text, men velger å holde meg til en lyttende fjernlesning et stykke til. Hva er det mitt tredje øre oppfanger der oppe og der nede? Vannverk er slett ikke noe maskinelt system som pumper i vei, heller en desautomatisering av språket, for å bruke den russiske formalisten Viktor B. Sjklovskijs lite underliggjørende begrep. Men diktene er definitivt både høyt oppe og langt nede i språklige hierarkier. Her finner jeg stiliserte unger og mødre i flere generasjoner, det er knall og fall og døden nær, leiligheter, ensomhet og bygater. Bypoesi? Kan så være.

*

Høyere i luftlagene er det noen usynlige overlevelseskraftlinjer som strekker seg mellom deg og meg på ulike hjertefrekvenser, på menneskesteder som kanskje ikke oppfattes blant tidens mange superflinke poeter? / Hvor mange erindrer det urene, kranglete og storsinnede fellesskapet som gikk forut for individualismen? Einar Gerhardsens navn er ofte å høre for tiden og blir jammen påkalt i et av diktene i Vannverk. «fjordvendt   solslikkende», lyder den poetiske takksigelsen som føres helt frem til en prosaisk takksigelse i en note på siste side. Der takker poeten både velferdsstaten og «alle som har gitt meg språk».

Det høye og det lave som stilnivåenes gatekamper – for alt jeg vet med gjenlyd fra Smaalenene. Jeg assosierer altså til det geografiske og sosioøkonomiske området som bl.a. het Østfold, og Viken, og Østfold igjen. «Byens marker». Ikke bare sammenhengskraften fra den muntlige østfoldske fortellerkunsten, men også trampekraften fra halsende enderim og gjallende ekko fra bastante festsanger. Det er utlagt: viljen og evnen til å bevitne at fellesskap sjelden utfolder seg i kunstens og litteraturens høye haller. På gølvet trampæs det, og sparkæs opp en høyere himmel, god som noen annen, så lenge det varær, som døm sier nerante.[1]

Fronth-Nygrens dikt er både kunst og godt håndverk, men de opparbeider i tillegg den ydmykhetens kraft som er alle frigjøringers begynnelse. Det lille ordet «takk» åpner stillferdig forandringens mulighet.

Utvalgte lesere vil for lengst ha registrert at jeg slår sammen «babbel» og «rabulist», for å få med navnene Rabelais, Arild Nyquist og ja, rånernes prosadronning, Amalie Kasin Lerstang; dette som en namedroppingens dunst til dem som gjerne vil sniffe litteraturstoff og sveive i gang betydningsmaskiner.

 

jeg har spavendt språket

løftet kumlokket og hørt

vannet renne og surkle

som rikdom som bare er rikdom

så lenge vi husker at

den er   vår

er ingen følge   av meg selv

 

jeg har hørt det klukke

om valg tatt av oss

om valg vi skal ta

 

for vannet og byen

for moren og barnet

neste års blomstring

 

Her ser vi anslagene av uforløst høysang, eller den språklige modusen der det hymniske paradoksalt nok løfter hele den morunderlige datterboka til høyder vi ikke ante fantes i krigsherjede landskap og lange setninger. Vannverk begynner med det lite hårete adjektivet «pussig» og slutter i den visjonærere jubelens eneste bokstav med glorie:

 

i fjorden renner vi

som tiden

 

å!

 

gyllenløvet være dagen

alfabetets siste bokstav

jubelens begynnelse

 

å!

 

Den sanne folkelige litteraturen forløses i lesernes hjerter, og Johanne Fronth-Nygren er dens kløktige ordmor.

[1] «down under»