TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

58. utgåve     |    16. februar 2023     |     BOKMELDING

Danse for å leve

I ukrainske Ilya Kaminskys Dans i Odesa blir vi kjent med en poesi full av bevegelige bilder, fortellinger og anekdoter. Den utålmodige rytmen bringer leseren videre og viser fram dansens kraft.

DIKT

Ilya Kaminsky

Dans i Odesa

Gjendiktet av Eivind Aalen Øi

56 sider

Forlaget K 2022

 

LYTT TIL BOKMELDINGA
Trykk på pila

AV KATRINE HEIBERG

Gjennom lange tider har Odessa vært en sentral havneby sørøst i Ukraina, på kysten til Svartehavet. Under det russiske imperiet var byen den fjerde største, etter Moskva, St. Petersburg og Warzawa. 25. januar i år ble Odessa satt på UNESCOs liste over verdensarvsteder og på lista over truede verdensarvsteder. Denne enkle faktaopplysningen får meg til å føle at tida og historien galopperer og henger etter på samme tid. Ja, at tida har gått av hengslene. Odessa er også hjembyen til poeten Ilya Kaminsky, som ble født der i 1977, da Ukraina var en del av Sovjetunionen. I 1993 fikk familien hans innvilget politisk asyl i USA, grunnet jødehatet de ble utsatt for i hjemlandet. Forfatterskapet til Kaminsky er fortsatt ungt, foreløpig består det av to diktbøker og en håndfull chapbooks. Lista over priser og utmerkelser han har blitt tildelt for Dancing in Odessa (2004) og Deaf Republic (2019), i tillegg til den endeløse rosen som synes å omringe navnet hans, er egnet til å gjøre en blendet, nysgjerrig og avventende på samme tid. Derfor er det på sin plass at et norsk forlag plukker ham opp, slik at flere norske lesere kan bli kjent med diktene hans. De som har gjort det, er ferske i feltet: Dans i Odesa er den første bokutgivelsen til Forlaget K, et tverrskandinavisk forlag drevet av Eivind Aalen Øi og Laura Winther Schøler.

Bokas format og typografi utsondrer småforlag. For det første er den liten og får plass i kåpelomma. Sidene er utnyttet til fulle, det vil si, tekstene fyller plassen til overmål, slik at det av og til er minimalt med avstand fra teksten til randen av siden. Når man leser, får man dermed en følelse av at det bare er dette som eksisterer — ingenting annet får plass. Gjendiktningen bærer i noen grad preg av at den i tverrskandinavisk ånd er «redigeret av Laura Winther Schøler», som det står; jeg finner flere ord her som minner mer om dansk enn norsk, for eksempel «en skjelven» (i stedet for «en skjelving»), «guillotiner» (i stedet for «giljotiner»), og «lussing» (i stedet for «lusing»). Slike ordvalg gir en følelse av gammelmodighet, om de nå er bevisste valg, det tviler jeg på. I tillegg virker det som om redaktør og gjendikter ikke har funnet det nødvendig å oversette egennavn fra engelsk, slik at eksempelvis «Sapho» og «Icarus» ikke har blitt skrevet om til Sapfo og Ikaros. Disse småfeilene er litt sjenerende, men ikke mer enn at de kan nevnes og tilgis, og vi kan gå videre.

Ilya Kaminsky er nok ikke helt ukjent her til lands, gitt hans berømmelse og popularitet de siste årene. I dag er diktene hans oversatt til over tjue språk, leser jeg på det norske smussomslaget. Han opptrådte dessuten på Oslo Internasjonale Poesifestival allerede i 2015. Tre tematikker som gjerne nevnes i forbindelse med poesien hans, er også en del av hans liv: flyktningerfaringen, tospråkligheten og døvheten. Kaminskys bruk av døvhet som motiv kommer av at han selv er sterkt hørselshemmet. Andreboka, Deaf Republic, er et dramatisk dikt der en hel landsby slutter å høre etter at en soldat fra et invaderende land skyter en døv gutt på gata. I debuten er dette mindre til stede, selv om vi tidlig støter på følgende utsagn: «Min hemmelighet: som fireårig (sic) ble jeg døv. Da jeg mistet hørselen, begynte jeg å se stemmer». Selv om denne erfaringen ikke utforskes direkte i Dans i Odesa, kan den oppmerksomme leseren likevel finne spor av denne særegne tilgangen til verden, hvor andre sanseinntrykk får en mer selvfølgelig plass. For eksempel når han skriver: «Hun ba meg be, å bøye meg / mot Jerusalem. Vi bøyde oss mot venstre, jeg så / to bakerier, en skobutikk; lukten av høy, / lukten av hester og høy.»

Erfaringen med å måtte dra fra hjemlandet, gjør seg imidlertid gjeldende på flere plan i Dans i Odesa; mange av diktene henviser til et tidligere liv i en annen by, underforstått Odessa, og forteller gjennom inntrykksrike bilder om et annet slags dagligliv der grusomheter og gleder levde side om side. Diktene retter oppmerksomheten mot en fortvilende urettferdig verden, men overraskende nok uten bitterhet og raseri. Heller finner jeg en form for stolthet i dem: et ønske om ikke å legge seg ned, ikke være ødelagt – ikke minst på vegne av de som har lidd og dødd. Måten Kaminsky skriver om en bestefar som ble skutt og en bestemor som ble voldtatt på, virker overrumplende, nesten for direkte og uten forvarsel, men virkningen mildnes gjennom diktets utålmodige rytme, som ikke lar oss stanse for lenge, og tar oss videre. Litt som i en dans, slik Kaminsky selv skriver i samme dikt: «mens vi danser for ikke å falle».

Uten at jeg vil kalle diktene direkte gåtefulle, har de ofte noe litt privat ved seg: når de maler fram personer og fortellinger, aner man hele tida en slags livsfylde, et bakteppe som bare den skrivende har tilgang til. Kaminskys stil har den nevnte rytmen, som skaper fortetning og bevegelse. I tillegg kommer det billedlige og frislupne språket, som heller enn å søke presisjon, synes å ville favne motsetninger og erfaringer som ikke er avklarte. I «Mors Tango» får vi et portrett av poetens mor (ser leseren for seg), der det bevegelige språket avspeiles i morens vesen:

Jeg ser vinduene hennes, åpne i regnet, vasketøy i vinduene –

hun rir på en vill ponni fordi jeg har bursdag,

en hvit ponni i syvende etasje.

 

«Og hvor skal vi ha den?» «På balkongen så klart!»

i ni uker knegger ponnien på balkongen.

I midten av livet mitt: moren min danser,

 

ja her, som i barndommen, vil min mor

at jeg skal beskrive de forskjellige fasene av lykken min –

hun snakker om supper, hun kommer fra deres fortellinger:

 

mellom regimentene av tefat og håndklær

beveger hun seg så fort – hun står stille,

åpner og lukker dører.

 

Men hva var lykke? En ponni på balkongen!

Mors fortid, en kappe hun bar på skulderen.

Jeg tegner en akse gjennom ettermiddagen

 

å se henne, seksti, flørte med et fremmed språk –

ung, ikke ung – min mor

galopperer på en ponni i syvende etasje.

 

Hun blir en fremmed og spiller seg selv, åpner

det som er lukket, lukker det som er åpent.

Dette diktet er blant de strammere i Dans i Odesa, på den måten at det holder seg til et knippe elementer, og skaper gjentakelser. Brorparten av samlingen består av mindre enhetlige dikt, som flyter ut i fragmenterte fortellinger, fulle av metaforer og anekdoter, uten nødvendigvis å samle trådene til slutt, som her. Den elegante og velklingende siste strofen er noe av det som får meg til å lese dette diktet igjen og igjen, men også hele diktets rytme er inntagende. Vi ser hvordan Kaminsky får fram det levende og arbeidende, for ikke å si bearbeidende, i moren, slik hun beskrives som rask og stille, ung og ikke ung samtidig. Den vidtfavnende erfaringen av å ha forlatt livet i Ukraina og måttet etablere seg på nytt i et fremmed land med en annen kultur og et annet språk, blir effektivt formidlet gjennom disse motsigelsene.

Den egne eksilerfaringen blir også koblet til en større historie i Dans i Odesa. Et grunnleggende motiv i samlingen er jødenes erfaringer av å bli diskriminert og fortrengt. Kaminsky tegner opp et alvorstungt skjebnefellesskap ved å nevne og vie hele dikt til andre jødiske forfattere og intellektuelle som har levd i antisemittiske samfunn. I løpet av de 56 små sidene aktiverer han et lite kobbel av mennesker som har åpnet verdens øyne for disse lidelsene: Josef Brodskij, Osip Mandelstam og Nadesjda Mandelstam, Anna Akhmatova, Vladimir Majakovskij, Theodor Herzl, Nikolaj Zabolotskij (ikke jødisk, men offer for Stalins sensur og terror), Paul Celan, Isaak Babel og Marina Tsvetajeva. I disse diktene blir det enda mer åpenbart at Kaminsky ikke er noen dyrker av mørke, men har en evne til å bearbeide tungt stoff til livaktig poesi – lett, men ikke lett, som han selv kanskje kunne sagt.

I en elegi for Osip Mandelstam, som opplevde å bli forfulgt av sovjetiske myndigheter og døde på vei til en arbeidsleir i 1938, dramatiserer Kaminsky øyeblikk i den russisk-jødiske poetens liv, og gjennom anekdoter med varierende sannhetsgehalt gir han Mandelstam kjøtt og blod – og personlighet: «Om han var en original? Selvfølgelig var han det. Da han kastet en student ned en trapp fordi studenten klagde over ikke å få tekstene sine på trykk, ropte han: Fikk kanskje Sapho (sic) tekstene sine på trykk, eller Jesus Kristus?» Om Paul Celan skriver han: «Han gikk til jobb som om han gikk under vann.» Man kan lure på hvor Kaminsky får det fra – poenget er at han vekker disse poetene, og vitnene, til live på uærbødig vis, og gir en påminnelse om at de er relevante også for oss.

Kaminskys dikt er fulle av rytme, musikk og dans, men de er ikke glatte eller motstandsløse av den grunn. For rytmen kan ofte være underlig og litt kaotisk, musikken som nevnes er utilgjengelig for poetens ører, og dansen er der som en trassig livskraft. Omtrent alle personene i Dans i Odesa blir beskrevet som dansende, enten det er tante Rose fra Sovjettidas Odessa, Osips kone og memoarforfatter Nadesjda Mandelstam, eller Isaak Babel, som ble sensurert og skutt for sitt journalistiske og poetiske virke. Selv om dette er konstruert fra Kaminskys side, er det noe sterkt i dette bildet av dansen som uttrykk for frihet på tross av alt. Dansen bryter med innarbeidede bevegelsesmønstre og etablerer på den måten en annen tid, slik at øyeblikket kan forandre seg. Og sånn er det vel også med den rammende poesien, bare at det skjer i språket, i stedet for i rommet.

Katrine Heiberg (f. 1992), poet og litteraturkritikar. Heiberg er også meldem av redaksjonsrådet til Krabben.